mercat de canyelles..


gastronomia
 
 
 EL MERCAT
patrocinadors

Constru?t el 1987 ?s un edifici a?llat i espai?s que es troba molt proper al mercat de Montserrat i al de la Guineueta. D?na servei fonamentalment a l'antic pol?gon Canyelles.
Es va concebre com un equipament modern amb tots els serveis que defineixen el comer? m?s avan?at, buscant l'equilibri est?tic amb les construccions que l'envolten i alhora mantenint l'estructura cl?ssica del mercat tradicional.
Es tracta d'un dels mercats m?s moderns de qu? gaudeix Barcelona, en ser un dels ?ltims que es van construir. D?na servei fonamentalment a l'antic pol?gon Canyelles. Compta amb un espai?s aparcament al moll de desc?rrega soterrat, un autoservei gestionat per Caprabo, una oficina de Caixa Catalunya i diversos establiments comerciants complementaris al fresc (roba, joieria, bar, quiosc...).

Una de les seves singularitats ?s l'estructura met?l?lica que el cobreix i el tancament d'obra vista, aix? com l'?mplia entrada de llum des de tots els angles del recinte. Disposa d'una c?moda rampa d'acc?s que comunica la planta de carrer amb el mercat alimentari.


Antonio Machado, 10 á 08000 Barcelona á T. 93 427 71 86á mercatcanyelles@mercatsdecatalunya.com